अतिवृष्टीतील नुकसानग्रस्तांना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार साहेबांच्या वतीने संसारउपयोगी साहित्य वाटप.

सोयगांव तालुक्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त कुटुंबाना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार साहेबांच्या वतीने संसारोपयोगी वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.