औरंगाबाद येथे सभेचे आयोजन.


जनसंघर्ष यात्रा निमित्त औरंगाबाद येथील मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ, खडकेश्वर येथे सभेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.