बँकांनी शेतकऱ्यांना 7/12, फेरफार नक्कल मागू नये – राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार.

शेतकऱ्यांना बँकेची कामे सहजरीत्या व कमी वेळात करता यावीत तसेच पिक कर्जासाठी ऑनलाईन 7/12, फेरफार नक्कल मागू नये अशा सूचना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार साहेब यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या.