मा. आ. अब्दुल सत्तार साहेबांच्या स्वागतार्थ बनकिन्होळा येथे बाईक रॅली.


मा.आ.अब्दुल सत्तार साहेबांनी शिवसेना पक्षात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या स्वागतार्थ सिल्लोड तालुक्यातील बनकिन्होळा येथे बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.