संजय गांधी निराधार व श्रावण बाळ योजनेच्या अनुदानात वाढ.

संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजनेंतर्गत लाभार्थींना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी अशी मांगणी आमदार अब्दुल सत्तार साहेबांनी केली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.