सिल्लोड येथे अब्दुल सत्तार यांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभेचे आयोजन.