सिल्लोड येथे प्रचंड दुष्काळ मोर्चा.

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सिल्लोड येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते उपविभागीय अधिकारी कार्यालय सिल्लोड येथे प्रचंड दुष्काळ मोर्चाचे आयोजन केले आहे