सोयगाव तालुक्यात राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे मार्फत धान्य वाटप.

सोयगाव तालुक्यातील विविध गावांना अब्दुल सत्तार साहेबांच्या मार्फत धान्य वाटप करण्यात आले.