१४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचा अब्दुल सत्तार साहेबांचा दौरा