Archive for मे, 2020

सिल्लोड येथे डॉक्टर आपल्यादारी अभियान.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार साहेबांच्या सूचनेनुसार सिल्लोड शहरात डॉक्टर आपल्या दारी अभियान राबविण्याबाबत बैठक घेण्यात आली.

अधिक वाचा