slider

जन संवाद अभियान ला सिल्लोड येतून धाक्यात सुरवात झाली.अभियानाला असाच उदंड प्रतिसाद मिळत राहो हीच अपेक्षा.

जन संवाद अभियान 17 सप्टेंबर ची काही छायाचित्रे

जन संवाद अभियान 18 सप्टेंबर ची काही छायाचित्रे

जन संवाद अभियान 20 सप्टेंबर ची काही छायाचित्रे

जन संवाद अभियान 25 सप्टेंबर ची काही छायाचित्रे

जन संवाद अभियान 2९ सप्टेंबर ची काही छायाचित्रे

जन संवाद अभियान २ ऑक्टोबर ची काही छायाचित्रे